Letzte Aktualisierung: 27.08.2018

Samarbejde med Danmark

Bycirkelsamarbejdet Region Rostock har siden 1998 haft et projektsamarbejde med sin nabo i nord, og det sker bl.a. som led i forskellige INTERREG-projekter: TransGovernance (2012 – 2014): Fremme af regional udvikling og trafikforbindelse mellem Rostock og Gedser på tværs af landegrænser på grundlag af regionens placering på

  • SCANDRIA-aksen (transportkorridoren fra Skandinavien til Adriaterhavet). Workshops om potentialet ved samarbejde inden for godstransport og styrkelse af passagertrafikken gennem samarbejde inden for områderne turisme, kultur, planlægning og cykeltrafik. Fælles kunst- og kulturfestival i Regiopolregion Rostock og Guldborgsund Kommune. Indgåelse af venskabsbyaftale mellem hansestaden Rostock og Guldborgsund Kommune og erklæring om samarbejde inden for rammerne af Regiopolregion Rostock.
  • INTERFACE (2008-2012): Udformning af et fodgængervenligt trafiktilbud mellem Rostock (D) og Nykøbing (DK). Indføring af InterCombi-billetter: En billet, som kan bruges til alle offentlige trafikmidler, man skal bruge for at krydse bæltet (bus + færge + bus) og afstemning af afgangstidspunkterne. Øget anvendelse af produktet i de kommende år (status 2015). Fælles workshop for tyske og danske turistfolk som reklame for området, bl.a. ved udarbejdelse af materialer på dansk.
  • ASAP – Efficient Administrative Structures as a Prerequisite for Successful Economic and Social Development of Rural Areas in Demographic Transition (2006-2007): Undersøgelser af potentialet for tilflytning af seniorer i pensionsalderen til kystområdet.
  • Baltic Gateway og Baltic Gateway Plus (2003 – 2007): Udbygning af trafikforbindelserne til lands og til vands i den sydlige del af Østersø-området. Forslag til forskellige infrastrukturprojekter, der skal forbedre forbindelsen til Østersøhavnene fra landsiden.
  • Turisme på landet (2000 – 2005): Fælles udvikling af udbuddet inden for turisme på områderne rideturisme, længere vandrestier, shelters, ture til mindesmærker og “ferie med kørestol”.
  • EU-projektet “Terra-Coast-Link” til integreret kystudvikling (1998 – 2000)

Guldborgsund Kommune er den primære samarbejdspartner i dag, men før kommunalreformen i 2007 var der intensiv kontakt til Storstrøms Amt.

Medlemmerne af bycirkelsamarbejdet i Region Rostock (hansestaden Rostock og Landkreis Rostock) har desuden kontakt til danske kommuner og andre aktører (i samarbejdet om diverse projekter, venskabsbyaftalen mellem hansestaden Rostock – Guldborgsund).


Regiopol er et begreb inden for egns- og byplanlægning, og ordet er sammensat af regio- (region) og -polis (by). Udtrykket dækker mindre storbyer uden for metropolregioner, der er centrum for regional udvikling, og som rummer et videnssamfund og er tiltrækningspunkt for den omkringliggende region, der normalt primært består af landzoner. Den er et regionalt center, der ud over forsynings- og udligningsaspektet spiller en særlig regional rolle, men som på grund af den begrænsede størrelse ikke kan opnå status som metropol. På samme måde som en metropolregion betegnes den region, hvor der ligger en regiopol, som en regiopolregion.


Regiopolregion Rostock

Rostock er som første tyske regiopol en pioner, som andre tyske byer kan orientere sig efter. Regiopolregionens grænser er ikke afhængige af de administrative grænser, men snarere af indbyggernes faktiske tilknytninger, og kan således også variere afhængigt af emne. Derfor er regiopolregionen begrænset til hansestaden Rostocks påvirkningsområde, og den strækker sig langt ind i Landkreis Rostock, men kan dog også omfatte den danske Guldborgsund kommune i nord, som indgår i samarbejde på mange forskellige områder – lige fra sport til trafik og kultur.  Det første synlige tegn på samarbejdet var, at danske kunstnere deltog i Regio:polis Kunstfestival 2014.

Der er fokus på 2 målsætninger for aktiviteterne i Regiopolregion Rostock:

  • For det første skal det regionale samarbejde styrkes. De første tyske kommuner har allerede officielt erklæret, at de er en del af regiopolregionen. Regiopol Rostocks forskellige aktiviteter er samlet i en handlingsplan, der blev udarbejdet i 2013.
  • For det andet tilstræbes det at forbedre omverdenens opfattelse af regiopolregion Rostock både i Tyskland og i Europa. Begrebet Regiopol skal associeres med et innovativt vækstområde og skal rodfæstes som sideordnet begreb til metropol.

Bycirkelsamarbejdet støtter udtrykkeligt initiativet ved at stille personalemæssige og økonomiske ressourcer til rådighed.

Du finder yderligere informationer om Regiopolregion Rostock på tysk og engelsk på
> www.regiopolregion-rostock.de